Sapulces

Maza Zale

DLOA lēmējvara pieder DLOA Sapulcei, kam ir jānotiek vismaz vienu reizi gadā. Sapulču starplaikos DLOA vada DLOA Valde četru cilvēku sastāvā – Priekšsēdis, Vice-priekšsēdis, Kasieris, Sekretārs.

Nākamā DLOA sapulce notiks 2019.   13. martā plkst 19:00 Tālavas mazajā zālē

2017. gada 20.septembrī uz nākamajiem trim gadiem par DLOA priekšsēdi ievēlēta Skaidrīte Aguļēviča, Vice-priekšēde – Mārīte Rumpe, Kasieris – Indulis Bumbieris, Sekretāre – Iveta Leitase, konsultante – Malda Ceplīte ar tiesībām pārstāvēt DLOA, kad priekšsēdis vai vice-priekšsēdis nevar; DLOA pārstāve Baltijas Padomē – Jolanta Lūsis, DLOA pārstāve LAAJ – Skaidrīte Aguļēviča; DLOA pārstāve Adelaides Latviešu skolas padomē – Malda Ceplītis

Lejupielādējiet DLOA iepriekšējo sanāksmju protokolus no šejienes:

2018

DLOA sapulces protokols, 2018.g. 26. septembrī
Google doc DLOA sapulces protokols, 2018.g. 26. septembris
PDF DLOA sapulces protokols 2018. g 26. septembris

DLOA sapulces protokols, 2018.g. 23. maijs
Google doc DLOA Sapulces protokols 2018.g. 23. maijā
PDF DLOA sapulces protokols 2018 23. maijs

DLOA sapulces protokols, 2018. gada 21.marts
Google doc DLOA sapulces protokols 2018.g. 21. martā
PDF DLOA sapulces protokols 2018 23. maijā

2017

Sapulces protokols, 2017.g. septembris
PDF DLOA sapulces protokols 2017 sep 20
Google doc DLOA sapulces protokols 2017 sep 20

sapulces protokols, 2017. gada 8.marts
PDF DLOA sapulces protokols 2017 marts

2016
Google doc DLOA sapulces protokols, 2016. gada 7.septembris
PDF DLOA sapulces protokols, 2016. gada 7. septembris

Google doc DLOA sapulces protokols, 2016. gada 9.marts
PDF DLOA sapulces protokols, 2016. gada 9.marts

2015
DLOA sēde 2015. gada 7.oktobris
DLOA sēde 2015. gada 18.martā

2014
014. gada 1. oktobra sanāksme
2014. gada 12. februāra sanāksme

2013
2013. gada 2. oktobra sanāksme
2013. gada 6. marta sanāksme
Tālavas ziņojums DLOA
Conditions of Hire

2012
2012. gada 7. marta sanāksme
2012. gada 10.oktobra sanāksme

get_adobe_reader