Organizācijas

LATVIJAS REPUBLIKAS GODA KONSULS DIENVIDAUSTRĀLIJĀ
mob. 0400 283 039
Dr. Valdis Tomanis
1A Stanley Street, LEABROOK, SA, 5068

DLOA (Dienvidaustrālijas Latviešu Organizāciju Apvienība)
0403040076
Skaidrīte Agoulevitchs
24A Lehunte Street, Wayville, SA 5034

ADELAIDES LATVIEŠU BIEDRĪBA (ALB)
ALB Facebook lapa
0406 716 464
Ilze Radziņa
36 Rose Terrace Wayville 5034 South Australia
ADELAIDES LATVIEŠU EVAŅĢELISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
0419 846 401
Diakons un draudzes priekšnieks: Dr Ivars Ozols
23 Rose Terrace, Wayville SA 5034
DAUGAVAS VANAGU ADELAIDES NODAĻA
08 8379 6983
Ilga Vēvere

3 X 3 AUSTRĀLIJĀ
Adelaides pārstāvji : Rudīte un Andis Bērziņi
ADELAIDES BALTIEŠU PADOME
08 84314825
Jolanta Lūsis
ADELAIDES LATVIEŠU DRAUDŽU PALĪDZĪBAS APVIENĪBA : ALDPA
0421 277 550
Jānis Caune
8 Arthur St, Darlington. SA 5047
08 82619931
Ints Puķītis
4 Clark Street,Wayville, SA 5034
ADELAIDES LATVIEŠU KOOPERATĪVS “TĀLAVA”
0421 920 496
Andis Bērziņš mob: 0421920496
4 Clark St., Wayville SA 5034
ADELAIDES LATVIEŠU SKOLA un SPĒĻU GRUPA
0405 771 459
Reinis Dancis
ADELAIDES LATVIEŠU SPORTU KLUBS : ASK
08 82783021
Jānis Lindbergs
ADELAIDES LATVIEŠU TAUTAS MĀKSLAS KOPA
Ilga Jankevica
ADELAIDES LATVIEŠU ZIŅOTĀJS
0412 272 711
Inese Laine
PO Box 507, Glenside. SA 5065
0409 831 093
Dr. Pēteris Strazds
15 Amelio Walk, Flagstaff Hill, SA 5159
ALB BIBLIOTĒKA
Zaiga Sudraba
4 Clark Street,Wayville,SA 5034
ALB DZIESMU LAIVA
0423 591 176
Lilita Daenke
36 Rose Terrace, Wayville, SA 5034
ALB GRĀMATNĪCA
Ilze Radziņa
36 Rose Terrace, Wayville
ALB LATVIEŠU MUZEJS
Ilze Radziņa
36 Rose Terrace, Wayville, SA 5034
ALB SENIORU GRUPA LAIMA
08 8172 0820
Mārīte Rumpe
36 Rose Tce., Wayville SA 5034
ALB SENIORU GRUPA ROSME
0406 716 464
Ilze Radziņa
36 Rose Terrace, Wayville SA 5034
AUSTRĀLIJAS LATVIEŠU KATOĻU BIEDRĪBAS ADELAIDES NODAĻA
Mob: 0401996533
Valdis Jaudzems
BALTIEŠU APRŪPES NAMS/AMBER AGED CARE
Margota Puķīte
DLOA RADIO KOMITEJA
Mob: 0403 040 076
Skaidrīte Agoulevitchs
10 Byron Place
Adelaide SA 5000
DV ADELAIDES NODAĻAS VANADŽU KOPA
04 2128 2262
Ilze Mūsiņa
08 8332 1079
Edgars Ceplītis
DZINTARU KOMITEJA
0428 748 037
Zinta Ozoliņa
1 Braeside Ave,Reynella East, SA 5161
IGAUŅU BIEDRĪBA
0411 874 659
Priekšsēdis: Jaan Oks
Estonian Cultural Centre,
200 Jeffcott Street,
North Adelaide SA 5006
0412 637 427
Rūdis Dancis
http://laaj.org.au
Jānis Grauds
t: 0403 040 076
Skaidrīte Agoulevitchs Dienvidaustrālijā
Dr Gunārs Nāgels, PO Box 6219, South Yarra. Vic. 3141
0401 391 170
Tamāra Līduma
Mob: 0400 283 039
Dr. Valdis Tomanis
08 8379 7589
Bruno Krūmiņš
LIETUVIEŠU BIEDRĪBA
mob: 0401 122 534
Priekšsēdis: Aleksas Talanskas
Email: aleksas.t.52@hotmail.com
Address: 15 Penola Street, Kilkenny 5009
Lilita Daenke
mob: 0401868753
Līga Līvēna & Astra Kronīte
TAUTAS DEJU KOPA AUSEKLĪTIS
0432 937 361
Ieva Daenke