Organizācijas

LATVIJAS REPUBLIKAS GODA KONSULS DIENVIDAUSTRĀLIJĀ
mob. 0400 283 039
Dr. Valdis Tomanis
Consulate of Latvia


ADELAIDES LATVIEŠU BIEDRĪBA (ALB)
0406 716 464
Ilze Radziņa
36 Rose Terrace Wayville 5034 South Australia
ADELAIDES LATVIEŠU EVAŅĢELISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
0419 846 401
Diakons un draudzes priekšnieks: Dr Ivars Ozols
23 Rose Terrace, Wayville SA 5034
DAUGAVAS VANAGU ADELAIDES NODAĻA
08 8271 2029
Gunta Rudzīts
PO Box 73 Park Holme SA 5043

3 X 3 AUSTRĀLIJĀ
Adelaides pārstāvji : Rudīte un Andis Bērziņi
ADELAIDES BALTIEŠU PADOME
08 84314825
Jolanta Lūsis
ADELAIDES LATVIEŠU DRAUDŽU PALĪDZĪBAS APVIENĪBA : ALDPA
0421 277 550
Jānis Caune
8 Arthur St, Darlington. SA 5047
08 82619931
Ints Puķītis
4 Clark Street,Wayville, SA 5034
ADELAIDES LATVIEŠU KOOPERATĪVS “TĀLAVA”
0421 920 496
Andis Bērziņš mob: 0421920496
4 Clark St., Wayville SA 5034
ADELAIDES LATVIEŠU SKOLA un SPĒĻU GRUPA
0405 771 459
Reinis Dancis
ADELAIDES LATVIEŠU SPORTU KLUBS : ASK
08 82783021
Jānis Lindbergs
ADELAIDES LATVIEŠU TAUTAS MĀKSLAS KOPA
Ilga Jankevica