LAAJ VICE-PRIEKŠSĒŽI AUSTRĀLIJĀ UN JAUNZĒLANDĒ

Papildus informācija

Dienvidaustrālijā
Skaidrīte Agoulevitchs

Jaundienvidvelsā
Jānis Grauds

Kanberā
Juris Jakovics

Kvīnslandē
Dr Arnis Siksna

Rietumaustrālijā
Jānis Vucēns

Tasmānija
Ieva Šaule

Viktorijā
Kristīne Saulīte

Jaunzēlandē
Miervaldis Altments

Telefons
t: 0403 040 076
Kontaktpersona
Skaidrīte Agoulevitchs Dienvidaustrālijā

Send Message

No comments yet.

Leave a Reply

No comments yet.

Leave a Reply