KORPORĀCIJU KOPA ADELAIDĒ (K! K! A!)

Papildus informācija

Seniors: Rūdis Dancis

Telefons
0412 637 427
Kontaktpersona
Rūdis Dancis

Send Message

One Response to “KORPORĀCIJU KOPA ADELAIDĒ (K! K! A!)”

  1. IvetaMarch 3, 2016 at 1:24 pm #

    Attiecībā uz jebkādiem finansiāliem jautājumiem (piem., DLOA gada maksām), lūdz sazināties tieši ar K!K!A! kasieri. Kasieris: Sigurds Rakuns 3/85 Yacca Road, Seacliff SA 5049 e-pasts: saier@three.com.au
    Mob: 0417 413060

Leave a Reply

One Response to “KORPORĀCIJU KOPA ADELAIDĒ (K! K! A!)”

  1. IvetaMarch 3, 2016 at 1:24 pm #

    Attiecībā uz jebkādiem finansiāliem jautājumiem (piem., DLOA gada maksām), lūdz sazināties tieši ar K!K!A! kasieri. Kasieris: Sigurds Rakuns 3/85 Yacca Road, Seacliff SA 5049 e-pasts: saier@three.com.au
    Mob: 0417 413060

Leave a Reply