Dienvidaustrālijas Latviešu organizācijas C

3 X 3 AUSTRĀLIJĀ
Kontaktpersona:
Adelaides pārstāvis :Andis Bērziņš
ADELAIDES BALTIEŠU PADOME
Telefons:
08 84314825
Kontaktpersona:
Jolanta Lūsis
ADELAIDES LATVIEŠU DRAUDŽU PALĪDZĪBAS APVIENĪBA : ALDPA
Telefons:
0421 277 550
Kontaktpersona:
Jānis Caune
Adrese:
8 Arthur St, Darlington. SA 5047
Telefons:
08 82619931
Kontaktpersona:
Ints Puķītis
Adrese:
4 Clark Street,Wayville, SA 5034
ADELAIDES LATVIEŠU KOOPERATĪVS “TĀLAVA”
Telefons:
0421 920 496
Kontaktpersona:
Andis Bērziņš mob: 0421920496
Adrese:
4 Clark St., Wayville SA 5034
ADELAIDES LATVIEŠU SKOLA un SPĒĻU GRUPA
Telefons:
0431 056 045
Kontaktpersona:
Mārīte Rumpe
ADELAIDES LATVIEŠU SPORTU KLUBS : ASK
Telefons:
08 82783021
Kontaktpersona:
Jānis Lindbergs
ADELAIDES LATVIEŠU ZIŅOTĀJS
Telefons:
0412 272 711
Kontaktpersona:
Inese Laine
Adrese:
PO Box 507, Glenside. SA 5065
Telefons:
0409 831 093
Kontaktpersona:
Dr. Pēteris Strazds
Adrese:
15 Amelio Walk, Flagstaff Hill, SA 5159
ALB BIBLIOTĒKA
Nosaukums:
Kontaktpersona:
Zaiga Sudraba
Adrese:
4 Clark Street,Wayville,SA 5034
ALB DZIESMU LAIVA
Telefons:
0423 591 176
Kontaktpersona:
Lilita Daenke
Adrese:
36 Rose Terrace, Wayville, SA 5034
ALB GRĀMATNĪCA
Nosaukums:
Kontaktpersona:
Ilze Radziņa
Adrese:
36 Rose Terrace, Wayville
ALB LATVIEŠU MUZEJS
Kontaktpersona:
Ilze Radziņa
Adrese:
36 Rose Terrace, Wayville, SA 5034
ALB SENIORU GRUPA LAIMA
Telefons:
08 8172 0820
Kontaktpersona:
Mārīte Rumpe
Adrese:
36 Rose Tce., Wayville SA 5034
ALB SENIORU GRUPA ROSME
Telefons:
0406 716 464
Kontaktpersona:
Ilze Radziņa
Adrese:
36 Rose Terrace, Wayville SA 5034
DLOA RADIO KOMITEJA
Telefons:
Mob: 0403 040 076
Kontaktpersona:
Skaidrīte Agoulevitchs
Adrese:
10 Byron Place
Adelaide SA 5000
DV ADELAIDES NODAĻAS VANADŽU KOPA
Telefons:
04 2128 2262
Kontaktpersona:
Ilze Mūsiņa
Telefons:
08 8332 1079
Kontaktpersona:
Edgars Ceplītis
DZINTARU KOMITEJA
Telefons:
0428 748 037
Kontaktpersona:
Zinta Ozoliņa
Adrese:
1 Braeside Ave,Reynella East, SA 5161
IGAUŅU BIEDRĪBA
Telefons:
0411 874 659
Kontaktpersona:
Priekšsēdis: Jaan Oks
Adrese:
Estonian Cultural Centre,
200 Jeffcott Street,
North Adelaide SA 5006
Telefons:
0412 637 427
Kontaktpersona:
Rūdis Dancis
Nosaukums:
Mājas lapa:
Kontaktpersona:
Jānis Grauds
Telefons:
t: 0403 040 076
Kontaktpersona:
Skaidrīte Agoulevitchs Dienvidaustrālijā
Adrese:
Dr Gunārs Nāgels, PO Box 6219, South Yarra. Vic. 3141
Telefons:
0401 391 170
Kontaktpersona:
Tamāra Līduma
Telefons:
08 8379 7589
Kontaktpersona:
Bruno Krūmiņš
LIETUVIEŠU BIEDRĪBA
Telefons:
mob: 0401 122 534
Kontaktpersona:
Priekšsēdis: Aleksas Talanskas
Adrese:
Email: aleksas.t.52@hotmail.com
Address: 15 Penola Street, Kilkenny 5009
Telefons:
0410005674
Kontaktpersona:
Astra Kronīte
TAUTAS DEJU KOPA AUSEKLĪTIS
Telefons:
0432 937 361
Kontaktpersona:
Ieva Daenke