Dienvidaustrālijas Latviešu organizācijas B

ADELAIDES LATVIEŠU BIEDRĪBA (ALB)
Mājas lapa:
Telefons:
0406 716 464
Kontaktpersona:
Ilze Radziņa
Adrese:
36 Rose Terrace Wayville 5034 South Australia
ADELAIDES LATVIEŠU EVAŅĢELISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Telefons:
0419 846 401
Kontaktpersona:
Diakons un draudzes priekšnieks: Dr Ivars Ozols
Adrese:
23 Rose Terrace, Wayville SA 5034
DAUGAVAS VANAGU ADELAIDES NODAĻA
Telefons:
08 8379 6983
Kontaktpersona:
Ilga Vēvere