Dienvidaustrālijas Latviešu organizācijas B

ADELAIDES LATVIEŠU BIEDRĪBA (ALB)
Mājas lapa
Telefons
0406 716 464
Kontaktpersona
Ilze Radziņa
Adrese
36 Rose Terrace Wayville 5034 South Australia
ADELAIDES LATVIEŠU EVAŅĢELISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Telefons
0419 846 401
Kontaktpersona
Diakons un draudzes priekšnieks: Dr Ivars Ozols
Adrese
23 Rose Terrace, Wayville SA 5034
DAUGAVAS VANAGU ADELAIDES NODAĻA
Telefons
0402 434 384
Kontaktpersona
Ilga Vēvere
Adrese
23 Clark Street, Wayville, SA 5034