Dienvidaustrālijas Latviešu organizācijas A

LATVIJAS REPUBLIKAS GODA KONSULS DIENVIDAUSTRĀLIJĀ
Telefons:
mob. 0400 283 039
Kontaktpersona:
Dr. Valdis Tomanis
Adrese:
15 Wissell Street,Bridgewater,SA 5155

DLOA (Dienvidaustrālijas Latviešu Organizāciju Apvienība)
Telefons:
0403040076
Kontaktpersona:
Skaidrīte Agoulevitchs
Adrese:
24A Lehunte Street, Wayville, SA 5034