Dienvidaustrālijas Latviešu organizācijas A

DLOA (Dienvidaustrālijas Latviešu Organizāciju Apvienība)
Telefons
0403040076
Kontaktpersona
Skaidrīte Agoulevitchs
Adrese
24A Lehunte Street, Wayville, SA 5034
LATVIJAS REPUBLIKAS GODA KONSULS DIENVIDAUSTRĀLIJĀ
Telefons
mob. 0400 283 039
Kontaktpersona
Dr. Valdis Tomanis
Adrese
45 Wissell Street,Bridgewater,SA 5155