ADELAIDES LATVIEŠU EVAŅĢELISKI LUTERISKĀ DRAUDZE

ADELAIDES LATVIEŠU EVAŅĢELISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Papildus informācija

23 Rose Terrace, Wayville SA 5034
Prāvests Dr Jānis Priedkalns, 2 Collyer Court Linden Park, 5065
E-pasts: jpuika@chariot.net.au
Diakons un draudzes priekšnieks:
Dr Ivars Ozols, 1 Durham Ave., Lockleys SA 5032 Mob: 0419 846 401
E-pasts: imivozols@bigpond.com
Priekšnieka vietnieks: Jānis Caune, 8 Arthur Street, Darlington SA 5047 t/f: 8296 9985
E-pasts: alcbs@ntsmedia.net Mob: 0421 277 550
Sekretāre: Dr Maija Sils, 37 Hackney Road, Hackney SA 5069 t: 8362 2906
Dāmu kom. Priekšniece: Dr Maija Sils, 37 Hackney Road, Hackney SA 5069 t: 8362 2906

Telefons
0419 846 401
Kontaktpersona
Diakons un draudzes priekšnieks: Dr Ivars Ozols

Send Message

No comments yet.

Leave a Reply

No comments yet.

Leave a Reply