Organizācijas

Mezgli

3 X 3 AUSTRĀLIJĀ
Kontaktpersona
Adelaides pārstāvis :Andis Bērziņš
ADELAIDES BALTIEŠU PADOME
Telefons
08 84314825
Kontaktpersona
Jolanta Lūsis
ADELAIDES LATVIEŠU BIEDRĪBA (ALB)
Mājas lapa
Telefons
0406 716 464
Kontaktpersona
Ilze Radziņa
Adrese
36 Rose Terrace Wayville 5034 South Australia
ADELAIDES LATVIEŠU EVAŅĢELISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Telefons
0419 846 401
Kontaktpersona
Diakons un draudzes priekšnieks: Dr Ivars Ozols
Adrese
23 Rose Terrace, Wayville SA 5034
ADELAIDES LATVIEŠU KOOPERATĪVA SABIEDRISKAIS KLUBS
Telefons
08 82619931
Kontaktpersona
Ints Puķītis
Adrese
4 Clark Street,Wayville, SA 5034
ADELAIDES LATVIEŠU KOOPERATĪVS “TĀLAVA”
Telefons
0421 920 496
Kontaktpersona
Andis Bērziņš mob: 0421920496
Adrese
4 Clark St., Wayville SA 5034
ADELAIDES LATVIEŠU SKOLA un SPĒĻU GRUPA
Telefons
0431 056 045
Kontaktpersona
Mārīte Rumpe
ADELAIDES LATVIEŠU SPORTU KLUBS : ASK
Telefons
08 82783021
Kontaktpersona
Jānis Lindbergs
ADELAIDES LATVIEŠU ZIŅOTĀJS
Telefons
0412 272 711
Kontaktpersona
Inese Laine
Adrese
PO Box 507, Glenside. SA 5065
Telefons
0409 554 174
Kontaktpersona
Juris Skābe
Adrese
40 Grevillea Way, Blackwood, SA 5051
ALB DZIESMU LAIVA
Telefons
0423 591 176
Kontaktpersona
Lilita Daenke
Adrese
36 Rose Terrace, Wayville, SA 5034
ALB LATVIEŠU MUZEJS
Kontaktpersona
Ilze Radziņa
Adrese
36 Rose Terrace, Wayville, SA 5034
ALB SENIORU GRUPA LAIMA
Telefons
08 8172 0820
Kontaktpersona
Mārīte Rumpe
Adrese
36 Rose Tce., Wayville SA 5034
ALB veikaliņš “SAKTA”
Kontaktpersona
Ilze Radziņa
Adrese
36 Rose Terrace, Wayville
DAUGAVAS VANAGU ADELAIDES NODAĻA
Telefons
0402 434 384
Kontaktpersona
Ilga Vēvere
Adrese
23 Clark Street, Wayville, SA 5034
DLOA (Dienvidaustrālijas Latviešu Organizāciju Apvienība)
Telefons
0403040076
Kontaktpersona
Skaidrīte Agoulevitchs
Adrese
24A Lehunte Street, Wayville, SA 5034
DLOA RADIO KOMITEJA
Telefons
Mob: 0403 040 076
Kontaktpersona
Skaidrīte Agoulevitchs
Adrese
10 Byron Place
Adelaide SA 5000
DV ADELAIDES NODAĻAS VANADŽU KOPA
Telefons
04 2128 2262
Kontaktpersona
Ilze Mūsiņa
Telefons
0412 637 427
Kontaktpersona
Rūdis Dancis
DZINTARU KOMITEJA
Telefons
0428 748 037
Kontaktpersona
Zinta Ozoliņa
Adrese
zintaoz59@tpg.com.au
IGAUŅU BIEDRĪBA
Telefons
0411 874 659
Kontaktpersona
Priekšsēdis: Jaan Oks
Adrese
Estonian Cultural Centre,
200 Jeffcott Street,
North Adelaide SA 5006
Telefons
0412 637 427
Kontaktpersona
Rūdis Dancis
Telefons
0421 018 063
Kontaktpersona
Iveta Lainis
Adrese
iveta_lainis@hotmail.com
Nosaukums
Mājas lapa
Telefons
0403 040 076
Adrese
24 A Le Hunte Street, Wayville, SA 5034
Telefons
t: 0403 040 076
Kontaktpersona
Skaidrīte Agoulevitchs Dienvidaustrālijā
Adrese
Dr Gunārs Nāgels, PO Box 6219, South Yarra. Vic. 3141
Telefons
08 8379 7589
Kontaktpersona
Bruno Krūmiņš
LATVIJAS REPUBLIKAS GODA KONSULS DIENVIDAUSTRĀLIJĀ
Telefons
mob. 0400 283 039
Kontaktpersona
Dr. Valdis Tomanis
Adrese
45 Wissell Street,Bridgewater,SA 5155

LIETUVIEŠU BIEDRĪBA
Telefons
mob: 0401 122 534
Kontaktpersona
Priekšsēdis: Aleksas Talanskas
Adrese
Email: aleksas.t.52@hotmail.com
Address: 15 Penola Street, Kilkenny 5009
Telefons
0410005674
Kontaktpersona
Astra Kronīte
TAUTAS DEJU KOPA AUSEKLĪTIS
Telefons
0432 937 361
Kontaktpersona
Ieva Daenke