Kalendārs

Kalendārs bilde

Latviešu sarīkojumu kalendārs SA Add to googleSubscribe to calendar
Sat 8th Feb
midday
2:00 pm
Vanadžu pusdienas
Daugavas Vanagu Nams: 23 Clark St,wayville
Sat 15th Feb
midday
2:00 pm
Vanadžu pusdienas
Daugavas Vanagu Nams: 23 Clark St,wayville
Sun 16th Feb
10:30 am
10:29 am
Lietuvas neatkarības diena
Lietuva: Lithuania
Sun 16th Feb
2:00 pm
6:00 pm
Jauniešu koris BALSIS, Adelaidē
Latviešu nams TĀLAVA: 4 Clark Str, Wayville
Wed 19th Feb
7:00 pm
9:00 pm
DLOA sapulce
Tālava: 4 Clark Street, Wayville
Sat 22nd Feb
midday
2:00 pm
Vanadžu pusdienas
Daugavas Vanagu Nams: 23 Clark St,wayville
Mon 24th Feb
10:30 am
10:29 am
Igaunijas Neatkarības diena
Igaunija: Estonia
Sat 29th Feb
11:00 am
1:00 pm
ALB: 36 RoseTce, Wayville
Sat 29th Feb
midday
2:00 pm
Vanadžu pusdienas
Daugavas Vanagu Nams: 23 Clark St,wayville
Sun 1st Mar
4:30 am
10:29 am
Sestdiena 29. februāris - visu parējo varda dienu svinības. Ik pa četriem gadiem ir diena kad oficiāli nav vārdu diena. Tad svinēsim visiem.
Latviešu namā 28 Gasson ielā, Sidenhema, Kraistčērča. No pulkst 6’iem vakarā lidz pusnaktij un plus.
Lūdzu dāvanu izmaiņai vērtibā apm. $10-$20.

Groziņus un pašu dzērienus pēc gribas. Būs kliņģeris, arī vegāņu. Ieeja pret ziedojumiem - palīdzēt jumta remontiem.
Latviešu nams: 28 Gasson St., Sydenham, Christchurch
Sat 7th Mar
midday
2:00 pm
Vanadžu pusdienas
Daugavas Vanagu Nams: 23 Clark St,wayville
Sat 7th Mar
2:00 pm
5:00 pm
O.Kalpaka un Leģiona piemiņas sarīkojums
Daugavas Vanagu Nams: 23 Clark St.Wayville
Sat 14th Mar
midday
2:00 pm
Vanadžu pusdienas
Daugavas Vanagu Nams: 23 Clark St,wayville
Sat 21st Mar
midday
2:00 pm
Vanadžu pusdienas
Daugavas Vanagu Nams: 23 Clark St,wayville
Sat 28th Mar
midday
2:00 pm
Vanadžu pusdienas
Daugavas Vanagu Nams: 23 Clark St,wayville
Sat 4th Apr
11:00 am
1:00 pm
Adelaides latviešu biedrības namā un Tālavā: 34/36 Rose Terrace, Wayville
Fri 1st May
9:30 am
9:29 am
Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena
Latvija: Latvia
Mon 4th May
9:30 am
9:29 am
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena
Visur: undefined