Kalendārs

Kalendārs bilde

Latviešu sarīkojumu kalendārs SA Add to googleSubscribe to calendar
Fri 1st May
9:30 am
9:29 am
Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena
Latvija: Latvia
Mon 4th May
9:30 am
9:29 am
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena
Visur: undefined
Sat 20th Jun
2:00 pm
11:00 pm
Adelaides latviešu biedrības namā un Tālavā: 34/36 Rose Terrace, Wayville
Tue 23rd Jun
9:30 am
9:29 am
Līgo vakars
Visur: undefined
Wed 24th Jun
9:30 am
9:29 am
Jāņi
Visur: undefined