Kalendārs

Kalendārs bilde

Latviešu sarīkojumu kalendārs SA Add to googleSubscribe to calendar
Sat 13th Mar
2:00 pm
6:00 pm
DAUGAVAS VANAGIEM - 75
Svinīgais sarīkojums veltīts DV 75 gadu darbībai. Notiks koncerts plašai sabiedrībai un vakariņas. Koncertā piedalīsies DV vīru koris \"DAUGAVA\", soliste - Genovefa Janmeija, čello - Jānis Laurs un vēl citi mākslinieki. Vakariņas brīvas ielūgtiem viesiem, dalībniekiem un DV financiāliem biedriem; Sabiedrībai $25.00 OBLIGĀTI pieteikties iepriekš līdz 2021.g. 7.martam pie Andra Jaudzema e-pasts: andrisjaudzems@hotmail.com, mob: 0412601306, vai Ilzes Ostrovskas mob: 0458448542
TĀLAVĀ: 4 Clark St., Wayville