Kalendārs

Kalendārs bilde

Latviešu sarīkojumu kalendārs SA Add to googleSubscribe to calendar
Sat 18th Jan
3:00 pm
5:30 pm
Adelaides latviešu namā \"Tālava\": 4 Clark St, Wayville SA 5034
Mon 20th Jan
10:30 am
10:29 am
1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena
Visur: undefined
Sun 26th Jan
10:30 am
10:29 am
Latvijas Republikas starptautiskās (de jure) atzīšanas diena
Visur: undefined
Sat 1st Feb
9:30 am
1:00 pm
Sestdien 1.februārī plkst: 9:30 sāksim jauno mācību gadu Adelaides latviešu skolā.
Lūdzam visus pulcēties Tālavas lielajā zālē.

Dear parents!
The Adelaide Latvian School year begins this Saturday, 1 February.
Please meet in Tālavas large hall to begin the day at 9:30am.

Dienas kartība:
9:30 - lūgšana/sasveicināšanās,
9:45 - 11:30 - radošas aktivitātes visai skolai kopā (ieskaitot spēļu grupu un bērnudārzu) , skolas kopbilde (foto)
11:30 - Spēļu grupas un bērnudārza bērni var doties mājās.
11:30-12:00 Starpbrīdis
12:00 - 13:00 Darbs klasēs, dienas beigās - Latvijas himna lielajā zālē

Program:
9:30am - welcome/the Lord's Prayer
9:45 - 11:30am - whole school (including playgroup and kindergarten) creative activities, and whole school photo
11:30am - end of school day for playgroup and kindergarten children
11:30am - 12:00pm - recess
12:00 - 1:00pm - working in classrooms
1:00pm - end of the school day, Latvian national anthem in the large hall.

Šī gada tēma: LITERATŪRA
Mums ir prieks, ka šogad skolotāju saimei ir nākušas klāt divas mīļas skolotājas Dace Freija un Zinta Dacherty
Spēļu grupu vadīs Ļena Rumpe.

Klašu un skolotāju sadalījums:
Dace Freija - Bērnudārzs/sagatavošanas klase
Zinta Docherty - 2.klase
Aija Windsor - 3.klase
Daila Mohr - 4.klase
Vizma Boag - 5-7.klase
Ilga Vasele - vidusskola

This year's theme: LITERATURE

Classes and teachers:
This year we are happy to welcome two new teachers to our classrooms, Dace Freija and Zinta Docherty.
Ļena Rumpe will be with the playgroup and kindergarten children.
Dace Freija - Kindergarten/Reception
Zinta Docherty - Year 2
Aija Windsor - Year 3
Daila Mohr - Year 4
Vizma Boag - Years 5-7
Ilga Vasele - High School
Tālava un ALB dārzs: 34/36 Rose Terrace, Wayville
Sat 1st Feb
midday
2:00 pm
Vanadžu pusdienas
Daugavas Vanagu Nams: 23 Clark St,wayville
Sat 8th Feb
midday
2:00 pm
Vanadžu pusdienas
Daugavas Vanagu Nams: 23 Clark St,wayville
Sat 15th Feb
midday
2:00 pm
Vanadžu pusdienas
Daugavas Vanagu Nams: 23 Clark St,wayville
Sun 16th Feb
10:30 am
10:29 am
Lietuvas neatkarības diena
Lietuva: Lithuania
Sun 16th Feb
2:00 pm
6:00 pm
Jauniešu koris BALSIS, Adelaidē
Latviešu nams TĀLAVA: 4 Clark Str, Wayville
Wed 19th Feb
7:00 pm
9:00 pm
DLOA sapulce
Tālava: 4 Clark Street, Wayville
Sat 22nd Feb
midday
2:00 pm
Vanadžu pusdienas
Daugavas Vanagu Nams: 23 Clark St,wayville
Mon 24th Feb
10:30 am
10:29 am
Igaunijas Neatkarības diena
Igaunija: Estonia
Sat 29th Feb
11:00 am
1:00 pm
ALB: 36 RoseTce, Wayville
Sat 29th Feb
midday
2:00 pm
Vanadžu pusdienas
Daugavas Vanagu Nams: 23 Clark St,wayville
Sun 1st Mar
4:30 am
10:29 am
Sestdiena 29. februāris - visu parējo varda dienu svinības. Ik pa četriem gadiem ir diena kad oficiāli nav vārdu diena. Tad svinēsim visiem.
Latviešu namā 28 Gasson ielā, Sidenhema, Kraistčērča. No pulkst 6’iem vakarā lidz pusnaktij un plus.
Lūdzu dāvanu izmaiņai vērtibā apm. $10-$20.

Groziņus un pašu dzērienus pēc gribas. Būs kliņģeris, arī vegāņu. Ieeja pret ziedojumiem - palīdzēt jumta remontiem.
Latviešu nams: 28 Gasson St., Sydenham, Christchurch
Sat 7th Mar
midday
2:00 pm
Vanadžu pusdienas
Daugavas Vanagu Nams: 23 Clark St,wayville
Sat 7th Mar
2:00 pm
5:00 pm
O.Kalpaka un Leģiona piemiņas sarīkojums
Daugavas Vanagu Nams: 23 Clark St.Wayville
Sat 14th Mar
midday
2:00 pm
Vanadžu pusdienas
Daugavas Vanagu Nams: 23 Clark St,wayville
Sat 21st Mar
midday
2:00 pm
Vanadžu pusdienas
Daugavas Vanagu Nams: 23 Clark St,wayville
Sat 28th Mar
midday
2:00 pm
Vanadžu pusdienas
Daugavas Vanagu Nams: 23 Clark St,wayville
Sat 4th Apr
11:00 am
1:00 pm
Adelaides latviešu biedrības namā un Tālavā: 34/36 Rose Terrace, Wayville
Fri 1st May
9:30 am
9:29 am
Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena
Latvija: Latvia
Mon 4th May
9:30 am
9:29 am
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena
Visur: undefined
Thu 7th May
7:00 pm
8:00 pm
19:00 – 20:00 Pēc Adelaides laika: Radio
Thu 14th May
7:00 pm
8:00 pm
19:00 – 20:00 Pēc Adelaides laika: Radio
Thu 21st May
7:00 pm
8:00 pm
19:00 – 20:00 Pēc Adelaides laika: Radio
Thu 28th May
7:00 pm
8:00 pm
19:00 – 20:00 Pēc Adelaides laika: Radio
Thu 4th Jun
7:00 pm
8:00 pm
19:00 – 20:00 Pēc Adelaides laika: Radio
Thu 11th Jun
7:00 pm
8:00 pm
19:00 – 20:00 Pēc Adelaides laika: Radio
Thu 18th Jun
7:00 pm
8:00 pm
19:00 – 20:00 Pēc Adelaides laika: Radio