DLOA darbības mērķi

Migracijas muzejs

Pārstāvēt latviešu izcelsmes Dienvidaustrālijas iedzīvotājus valsts un citās institūcijās, kur rodas tāda vajadzība.

Palīdzēt saglabāt esošo latviešu kultūras mantojumu un atbalstīt jaunradi, kas nestu labumu latviešiem un sabiedrībai kopumā.

Veicināt un atbalstīt Adelaides latviešu skolas, konferences un citas aktivitātes, kas nodrošina Latviešu valodas, literatūras, vestures un citu kultūras aspektu mācīšanu.