DLOA darbības mērķi

Pārstāvēt  pēc nepieciešamības Dienvidaustrālijas latviešu sabiedrību  valsts un citās institūcijās.Veicināt sadarbību ar Latviju.

Atbalstīt saglabāt latviešu kultūras mantojumu un jaunradi, kas nestu ieguldījumu latviešu sabiedrībai kopumā.

Veicināt un atbalstīt Adelaides latviešu skolas, konferences un citas aktivitātes, kuras nodrošina Latviešu valodas, literatūras, vēstures un citu kultūras aspektu apgūšanu.