DLOA darbība

Karoga krasa

DLOA kalpo izglītojošiem un labdarīgiem mērķiem. Tā pauž latviešu intereses Austrālijas sabiedrībā un pārstāv Latviešu organizācijas valsts, pašvaldībā un citās institūcijās. DLOA uzdevums ir koordinēt Dienvidaustrālijas organizāciju darbību un veicināt to sadarbību.

DLOA valde tiek ievēlēta ik pa 3 gadiem. Valdes sastāvā ir priekšsēdis, vice-priekšsēdis, sekretārs un kasieris. Vairākas reizes gadā tiek sasaukta DLOA sapulce, kur piedalās visas organizācijas.

2020. gada 4. novembrī uz nākamajiem trim gadiem par DLOA priekšsēdi ievēlēta Skaidrīte Agoulevitchs, Vice-priekšēde – Mārīte Rumpe, Kasiere – Ilze Lībeka , Sekretāre – Astra Kronīte; konsultante – Malda Ceplīte ar tiesībām pārstāvēt DLOA, kad priekšsēdis vai vice-priekšsēde nevar; DLOA pārstāve Baltijas Padomē – Jolanta Lūsis, DLOA pārstāve Adelaides Latviešu skolas padomē – Malda Ceplītis