DLOA darbība

Karoga krasa

DLOA kalpo izglītojošiem un labdarīgiem mērķiem. Tā pauž latviešu kopienas intereses Austrālijas sabiedrībā un pārstāv Latviešu organizācijas valsts, pašvaldībā un citās institūcijās pēc vajadzības.

DLOA valde tiek ievēlēta ik pa 3 gadiem. Valdes sastāvā ir priekšsēdis, vice-priekšsēdis, sekretārs un kasieris. Vairākas reizes gadā tiek sasaukta DLOA sapulce, kur piedalās visas organizācijas.

2017. gada 20.septembrī uz nākamajiem trim gadiem par DLOA priekšsēdi ievēlēta Skaidrīte Auguļēviča , Vice-priekšēde – Mārīte Rumpe, Kasieris – Ilmārs Bumbieris, Sekretāre – Iveta Leitase, konsultante – Malda Ceplīte ar tiesībām pārstāvēt DLOA, kad priekšsēdis vai vice-priekšsēdis nevar; DLOA pārstāve Baltijas Padomē – Jolanta Lūsis, DLOA pārstāve LAAJ – Mārīte Rumpe; DLOA pārstve Adelaides Latviešu skolas padomē – Malda Ceplītis