DLOA darbība

Karoga krasa

DLOA kalpo izglītojošiem un labdarīgiem mērķiem. Tā pauž latviešu kopienas intereses Austrālijas sabiedrībā un pārstāv Latviešu organizācijas valsts, pašvaldībā un citās institūcijās pēc vajadzības.

DLOA valde tiek ievēlēta ik pa 3 gadiem. Valdes sastāvā ir priekšsēdis, vice-priekšsēdis, sekretārs un kasieris. Vairākas reizes gadā tiek sasaukta DLOA sapulce, kur piedalās visas organizācijas.

2014. gada 1. oktobrī uz nākamajiem trim gadiem par DLOA priekšsēdi ievēlēts Reinis Dancis, Vice-priekšēde – Skaidrīte Auguļēviča, Kasieris – Varis Līdums, Sekretāre – Iveta Leitase, konsultante – Malda Ceplīte ar tiesībām pārstāvēt DLOA, kad priekšsēdis vai vice-priekšsēdis nevar; DLOA pārstāve Baltijas Padomē – Jolanta Lūsis, DLOA pārstāvis LAAJ – Reinis Dancis; DLOA pārstvis Adelaides Latviešu skolas padomē – Malda Ceplīte.