DLOA darbība

Karoga krasa

DLOA kalpo izglītojošiem un labdarīgiem mērķiem. Tā pauž latviešu kopienas intereses Austrālijas sabiedrībā un pārstāv Latviešu organizācijas valsts, pašvaldībā un citās institūcijās pēc vajadzības.

DLOA valde tiek ievēlēta ik pa 3 gadiem. Valdes sastāvā ir priekšsēdis, vice-priekšsēdis, sekretārs un kasieris. Vairākas reizes gadā tiek sasaukta DLOA sapulce, kur piedalās visas organizācijas.

2017. gada 20.septembrī uz nākamajiem trim gadiem par DLOA priekšsēdi ievēlēta Skaidrīte Agoulevitchs, Vice-priekšēde – Mārīte Rumpe, Kasieris – Indulis Bumbieris, Sekretāre – Iveta Leitase, Public Officer – Reinis Dancis; konsultante – Malda Ceplīte ar tiesībām pārstāvēt DLOA, kad priekšsēdis vai vice-priekšsēde nevar; DLOA pārstāve Baltijas Padomē – Jolanta Lūsis, DLOA pārstāve LAAJ – Skaidrīte Agoulevitchs; DLOA pārstve Adelaides Latviešu skolas padomē – Malda Ceplītis