Archive | Front Page

RSS feed for this section

DLOA darbība

Karoga krasa

DLOA kalpo izglītojošiem un labdarīgiem mērķiem. Tā pauž latviešu intereses Austrālijas sabiedrībā un pārstāv Latviešu organizācijas valsts, pašvaldībā un citās institūcijās. DLOA uzdevums ir koordinēt Dienvidaustrālijas organizāciju darbību un veicināt to sadarbību. DLOA valde tiek ievēlēta ik pa 3 gadiem. Valdes sastāvā ir priekšsēdis, vice-priekšsēdis, sekretārs un kasieris. Vairākas reizes gadā tiek sasaukta DLOA sapulce, […]

DLOA darbības mērķi

IMG_2106

Pārstāvēt  pēc nepieciešamības Dienvidaustrālijas latviešu sabiedrību  valsts un citās institūcijās.Veicināt sadarbību ar Latviju. Atbalstīt saglabāt latviešu kultūras mantojumu un jaunradi, kas nestu ieguldījumu latviešu sabiedrībai kopumā. Veicināt un atbalstīt Adelaides latviešu skolas, konferences un citas aktivitātes, kuras nodrošina Latviešu valodas, literatūras, vēstures un citu kultūras aspektu apgūšanu.

Kas ir DLOA?

Brīvības piemineklis

DLOA ir Dienvidaustrālijas Latviešu Organizāciju Apvienība. Tā tika oficiāli reģistrēta 1985.gada 5. septembrī, lai koordinētu latviešu organizāciju aktivitātes Dienvidaustrālijas pavalstī, tādējādi atbalstot un veicinot latviešu organizācijas saglabāt un attīstīt latviešu kultūru un izglītību. 1985.gada DLOA Statūtus (angliski) var lejupielādēt šeit DLOA ietilpst Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) sastāvā