Archive by Author

DLOA darbība

Karoga krasa

DLOA kalpo izglītojošiem un labdarīgiem mērķiem. Tā pauž latviešu kopienas intereses Austrālijas sabiedrībā un pārstāv Latviešu organizācijas valsts, pašvaldībā un citās institūcijās pēc vajadzības. DLOA valde tiek ievēlēta ik pa 3 gadiem. Valdes sastāvā ir priekšsēdis, vice-priekšsēdis, sekretārs un kasieris. Vairākas reizes gadā tiek sasaukta DLOA sapulce, kur piedalās visas organizācijas. 2017. gada 20.septembrī uz […]

DLOA darbības mērķi

Migracijas muzejs

Pārstāvēt latviešu izcelsmes Dienvidaustrālijas iedzīvotājus valsts un citās institūcijās, kur rodas tāda vajadzība. Palīdzēt saglabāt esošo latviešu kultūras mantojumu un atbalstīt jaunradi, kas nestu ieguldījumu latviešiem un sabiedrībai kopumā. Veicināt un atbalstīt Adelaides latviešu skolas, konferences un citas aktivitātes, kas nodrošina Latviešu valodas, literatūras, vēstures un citu kultūras aspektu apgūšanu.

Kas ir DLOA?

Brīvības piemineklis

DLOA ir Dienvidaustrālijas Latviešu Organizāciju Apvienība. Tā tika oficiāli reģistrēta 1985.gada 5. septembrī, lai koordinētu latviešu organizāciju aktivitātes Dienvidaustrālijas pavalstī, tādējādi atbalstot un veicinot latviešu organizācijas saglabāt un attīstīt latviešu kultūru un izglītību. 1985.gada DLOA Statūtus (angliski) var lejupielādēt šeit DLOA ietilpst Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) sastāvā